Home >> Ondernemen & zaken >> Regelgeving >> Etiketteren

Etiketteren

Etiketten

Iedere ondernemer in Nederland heeft te maken met voorschriften die betrekking hebben op het informeren van klanten over zijn product. Ook voor de producenten van brood en banket gelden bepaalde verplichtingen. Welke informatie de ambachtelijke bakker u dient te verstrekken, hangt af van de manier waarop het product verkocht wordt, hoe dit verpakt is, welke bestemming het product heeft en wat de verkooptermijn ervan is.

Veel van de regelgeving rondom etiketteren en aanduiden van levensmiddelen is op Europees niveau vastgelegd in de zogenaamde Verordening Productinformatie (1169/2011). Hierin zijn alle wettelijke eisen te vinden die de voedselvoorziening aan u als consument betreffen en die wij dus ook in Nederland dienen te volgen.

Welke informatie kunt u vinden op een etiket? Hoe leest u deze informatie? En hoe vergaart u uw kennis als er geen etiket op een product te vinden is, zoals bij een vers brood of een prachtig gebakje? In dit dossier vertellen wij u er alles over. Heeft u na het lezen ervan vragen over een etiket of ingrediënten? Stel ze gerust in de winkel of bakkerij!