Home >> Klant & Winkel >> Wie is de klant? >> Bent u klantgericht?

Bent u klantgericht?

Bent u klantgericht?

De consument is feitelijk de belangrijkste persoon voor uw bedrijf. U bent immers afhankelijk van de klant. Beschouw de klant daarom ook als het doel van uw werk en niet als een hinderlijke onderbreking ervan.

Besef dat uw klant net als uzelf een mens is, die soms vooroordelen heeft of vergissingen maakt. Hij is niet iemand waarmee u moet debatteren of waarbij u uw gelijk moet halen. De klant wil u zijn wensen voorleggen en het is uw taak als ondernemer om deze wensen op een voor beide partijen bevredigende manier uit te voeren. Uw klant heeft een mening over uw dienstverlening en soms misschien verborgen wensen of ergernissen. Wacht niet tot de klant daar zelf mee komt, maar informeer regelmatig hoe u wellicht (nog) beter kunt inspelen op zijn wensen.

Acht tips om uw klantgerichtheid verder aan te scherpen:

  1. Zorg ervoor dat u bereikbaar bent, in alle opzichten. Zorg ervoor dat uw winkel goed bereikbaar is via telefoon, e-mail en fysiek en let erop dat mensen in de winkel of aan de telefoon nooit lang hoeven te wachten.
  2. Wees beleefd en respectvol.
  3. Doe wat u belooft.
  4. Luister goed naar de klant en vraag door als u niet duidelijk is wat de klant precies nodig heeft.
  5. Geef persoonlijke aandacht en toon interesse in de klant.
  6. Wees vakkundig. Zorg dat u en uw medewerkers alles weten over uw producten, zodat iedere (kritische) consument te woord kan worden gestaan.
  7. Wees discreet. Ga altijd vertrouwelijk om met gegevens van de klant.
  8. Wees flexibel. ‘Kan niet’ bestaat niet. Stel alternatieven voor als u niet precies kunt bieden wat de klant wenst.