Home >> Contact >> Dit zijn wij

Dit zijn wij

Stichting Ambachtelijke Bakkerij

In 2014 zijn in Nederland de product- en bedrijfschappen opgeheven. Daarmee is een einde gekomen aan de verplichte meelheffing (aan Productschap Akkerbouw) en de heffingen aan de Hoofdbedrijfschappen Ambachten en Detailhandel.

Met de heffingen werden voorheen activiteiten op het gebied van promotie, voorlichting, kennis en innovatie gefinancierd. Om deze initiatieven (deels) te behouden voor de ambachtelijke (banket)bakkerij is de Stichting Ambachtelijke Bakkerij opgericht. De Stichting werkt uitsluitend voor het ambacht en staat open voor alle brood- en banketbakkers.